UKS Południe

Uczniowski Klub Sportowy Południe

Czarnoleska 10, 26-600 Radom
tel. kontaktowy:
Prezes, Marek Piotrowski: 601388394
e-mail: ukspoludnie@wp.pl

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
Wtorek – 15.30- 17.00
Piątek – 15.30 – 17.00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!:)