Komunikat Organizacyjny Ogólnopolskich Halowych Zawodów Łuczniczych IX Memoriał Józefa Trześniewskiego

Celem zawodów jest:

Uczczenie pamięci Trenera Józefa Trześniewskiego, popularyzacja łucznictwa.

1.Termin i miejsce zawodów:

 • 28.11.2015r., sala gimnastyczna PG Nr 3 w Radomiu, ul. Czarnoleska 10.

2. Organizator:

 • Mazowiecki Urząd Marszałkowski,
 • Warszawsko – Mazowiecki Związek Łuczniczy,
 • Prezydent Miasta Radomia,
 • ŁKS „RADOM”, UKS „POŁUDNIE”.

3. Uczestnictwo:

 • w zawodach mogą brać udział zawodnicy zgłoszeni przez kluby w kat.: senior, junior, kadet.

4. Program zawodów:

 • 9.00 odprawa kierowników ekip,
 • 9.25 uroczyste otwarcie zawodów,
 • 9.30 otwarte tory,
 • 10.00 strzelania kwalifikacyjne na odl. 18 m., (2x10serii 3-strzałowych)
 • 14.00 finały indywidualne,
 • 16.00 zakończenie zawodów.

5. Klasyfikacja wyników:

 • indywidualna w poszczególnych kategoriach, po halowej I OR FITA – 18 m., tarcza 3×20 cm.

6. Nagrody:

 • za miejsca 1 – 3 we wszystkich kat. puchary.

7. Zgłoszenia:

 • przesyłać na adres ŁKS ”RADOM”, 26-600 Radom, ul. Struga 63, faksem 48 36 522 30 do 26.11.2015r., lub na e-mail: lksradom@wp.pl

8. Inne postanowienia:

 • opłata startowa wynosi 30 zł od zawodnika,
 • w czasie zawodów obowiązuje Reg. Łucz. wyd. VIII,
 • w sali gimnastycznej, wszystkich obowiązuje obuwie sportowe, (wymagane będzie skrupulatnie- reg. szkoły!),
 • uczestników obowiązuje ubezpieczenie we własnym zakresie,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione w czasie trwania zawodów.

9. Uwaga – program zawodów może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych zawodników!

ZAPRASZAMY