Komunikat Organizacyjny Ogólnopolskich Halowych Zawodów Łuczniczych XI Memoriał Józefa Trześniewskiego

K O M U N I K A T  O R G A N I Z C Y J N Y

XI Memoriału Józefa Trześniewskiego w łucznictwie klasycznym

XX-lecie Łuczniczego Klubu Sportowego „Radom ” w Radomiu

 

Termin – 25 listopada 2017 r.

Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Czarnoleska 10 w Radomiu.

Organizator – Warszawsko – Mazowiecki Związek Łuczniczy w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Łuczniczy Klub Sportowy „Radom” w Radomiu.

Uczestnictwo – w zawodach mogą startować zawodniczki i zawodnicy w kategoriach senior, junior i junior młodszy.

Klasyfikacja – indywidualna w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Konkurencje – runda kwalifikacyjna 18 m. /tarcze potrójne 40 cm. dla wszystkich kategorii/

– Ind. OR WA. w kategoriach wiekowych.

Program zawodów:

25 listopada /sobota/

  • godz. 9.30 – dwie serie w ramach otwartych torów
  • godz. 9.45- otwarcie zawodów
  • godz. 9.50 – strzelanie kwalifikacji
  • godz. 13.00 – strzelanie pojedynków od 1/8 finału
  • godz. 15.50 – zakończenie zawodów

Uwaga! Program zawodów może ulec zmianie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres organizatora do dnia 20 listopada br. Po tym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane.

Iwona Trześniewska – iwonatw59@o2.pl lub tel. 605 768 598

Nagrody – za miejsca 1-3 we wszystkich kategoriach puchary.

Opłata startowa – kategoria senior, junior -50 zł od zawodnika, junior młodszy – 30 zł od zawodnika.

Inne postanowienia:

– uczestników zawodów obowiązuje obuwie sportowe halowe

– w czasie zawodów obowiązuje Regulamin Łucznictwa wyd. VIII

– ubezpieczenie uczestników zawodów we własnym zakresie