I Memoriał Iwony Trześniewskiej, komunikat organizacyjny, Radom

K O M U N I K A T O R G A N I Z A C Y J N Y

I Memoriał Iwony Trześniewskiej w łucznictwie klasycznym

Organizator: Łuczniczy Klub Sportowy „Radom” w Radomiu

Termin: sobota 27.11.2021r.

Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kolberga 5, 26-600 Radom

Uczestnictwo: zawodnicy w kategorii: młodzik [rocznik 2007-2009]; dzieci [rocznik 2010-2011], dzieci młodsze i apacze.

Klasyfikacja: indywidualna w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Konkurencje:

– młodzik: 2×10 serii do tarczy 60 cm. z odległości 18 m.

– młodzik młodszy: 2×10 serii do tarczy 80 cm. z odległości 18 m.

– dzieci: 2×10 serii do tarczy 122 cm. z odległości 18 m.

– dzieci młodsze i apacze: 2 x 10 serii do tarczy 122 cm. z odległości 10 m. i 5 m.

Program zawodów:

godz. 9.00 – 2 serie próbne w ramach otwartych torów

godz. 9.20 – otwarcie zawodów

godz. 9.40 – strzelanie konkursowe

godz.14.30 – uroczyste zakończenie zawodów

UWAGA ! Program zawodów może ulec zmianie

Opłata startowa: 30 zł.od zgłoszonego zawodnika

Nagrody: za miejsca 1-3 we wszystkich kategoriach dyplomy i puchary, za miejsca 4-8 we wszystkich kategoriach dyplomy.

Inne postanowienia:

  • uczestników zawodów obowiązuje obuwie sportowe halowe
  • w czasie zawodów obowiązuje regulamin łucznictwa
  • ubezpieczenie uczestników zawodów we własnym zakresie

UWAGA – Obowiązuje zasada przestrzegania wymogów sanitarno-epidemicznych w związku z pandemią covid-19

 

komunikat organizacyjny