KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wojewódzkich Zawodów Dzieci i Młodzików

Celem zawodów jest:
– promocja łucznictwa wśród dzieci,
– podnoszenie poziomu sportowego najmłodszych zawodników

1.Termin i miejsce zawodów:
– 26.11.2016r., sala gimnastyczna PG 3 w Radomiu, ul. Czarnoleska 10.

2.Organizator:
– WMZŁucz, ŁKS „RADOM”, UKS POŁUDNIE, RZŁucz.

3.Uczestnictwo:
– w zawodach mogą brać udział zawodnicy, chłopcy i dziewczęta zgłoszeni przez kluby w kat.:
– młodzik starszy 2001,
– młodzik 2002 i 2003,
– dzieci 2004-2005,
– łuki Apacz:-dzieci 2006 i młodsze.

4. Program zawodów:
-14.00 odprawa kierowników ekip, stworzenie listy startowej,
-14.15 oficjalne otwarcie zawodów,
-14.30 serie próbne we wszystkich kategoriach,
-14.45 strzelania konkursowe we wszystkich kategoriach,
-17.15 zakończenie zawodów i wręczenie nagród
Uwaga: program może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zawodników !

5.Konkurencje: (każda 2×10 serii 3-strzałowych).
a) indywidualnie-
– młodzik starszy 2x20m- tarcza 60 cm,
– młodzik 2x20m- tarcza 80cm,
– dzieci 2x15m, tarcza 80cm,
– łuki Apacz :- dzieci 2006 i młodsze 2×10 m-tarcza 122cm,

6. Nagrody:
– za miejsca 1 – 3 we wszystkich kat. medale i upominki,
– za miejsca 1-6 pamiątkowe dyplomy.

7. Zgłoszenia:
– przesyłać na Iwona Trześniewska – iwonatw59@o2.pl
lub tel. 605 768 598

8. Inne postanowienia:
– opłata startowa wynosi 20 zł od zawodnika, płatne gotówką w dniu zawodów,
– w czasie zawodów obowiązują stroje sportowe(!),
– ubezpieczenie zawodników i sprzętu we własnym zakresie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione w czasie trwania zawodów.

ZAPRASZAMY